Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Lisa Svensson
Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Diakon: Sandra Lindqvist
Musiker: Susannah Carlsson