Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Lena Sjöstrand
Präst: Bo Sandahl
Diakon: Sandra Lindqvist
Musiker: Stefan Ekblad