Högmässa

Präst: Johan Svanbom
Präst: Veronica Helm Andréasson
Musiker: Stefan Ekblad
Kollekt tas upp till Svenska kyrkans internationella arbete.