Högmässa

Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Präst: Jonas Persson
Musiker: Robert Bennesh
Musikhögmässa med Yale Schola Cantorum under ledning av David Hill