Högmässa

Präst: Fredrik Beverhjelm
Präst: Lena Sjöstrand
Musiker: Tomas Willstedt
Kollekt tas upp till Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar.