Högmässa

Präst: Jan Kjellström
Präst: Magnus Malmgren
Musiker: Susannah Carlsson
Kör: S:t Laurentii kammarkör och Lunds domkyrkas gosskör