Högmässa

Präst: Lena Sjöstrand
Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Musiker: Stefan Ekblad
Kammarkören med dir. Daniel Åberg medverkar.
Kollekt tas upp till Svenska kyrkans unga (50%) och Sveriges kyrkosångsförbund (50%).