Högmässa

Präst: Kerstin Hesslefors Persson
Präst: Anna Alebo
Musiker: Tomas Willstedt
Korinterna med dir. Kerstin Larsson medverkar.
Kollekt tas upp till Diakonicentralen i Lund (inriktning barn och barnfamiljer).