Högmässa

Präst: Magnus Malmgren
Präst: Lena Sjöstrand
Musiker: Robert Bennesh
Kör: S:t Laurentiikvartetten