Högmässa

Präst: Veronica Helm Andréasson
Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Musiker: Stefan Ekblad
Koralkören medverkar. Kollekt tas upp till SKUT, Svenska kyrkan i Utlandet.