Högmässa

Präst: Lisa Vinsander
Präst: Kerstin Hesslefors Persson
Musiker: Tomas Willstedt
Korallerna med dir. Linda Alexandersson medverkar.
Kollekt tas upp till Sveriges kyrkosångsförbund.