Högmässa

Präst: Jonas Persson
Präst: Lena Sjöstrand
Diakon: Maria Leijman
Musiker: Stefan Ekblad
Koralkören medverkar.
Kollekt tas upp till Lunds stifts vänstift Lui Diocese i Sydsudan.