Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Mats Nyberg
Präst: Magnus Malmgren
Diakon: Sandra Lindqvist
Musiker: Stefan Ekblad
Mässan firas med enbart medverkande, ingen övrig församling.