Högmässa

Präst: Kerstin Hesslefors Persson
Präst: Veronica Helm Andréasson
Musiker: Stefan Ekblad
Korallerna med dir. Linda Alexandersson medverkar. Kollekt tas upp till Diakonicentalen i Lund för hemlösa och utsatta EU-medborgare.