Högmässa

Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Präst: Jan Kjellström
Musiker: Stefan Ekblad
Svanholm Singers medverkar
Kollekt tas upp till Killans bönegård.