Högmässa

Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Präst: Lena Sjöstrand
Diakon: Maria Leijman
Musiker: Janåke Larson
Katedralkören medverkar. Kollekt tas upp till Svenska kyrkans internationella arbete.