Högmässa

Präst: Kerstin Hesslefors Persson
Präst: Lena Sjöstrand
Musiker: Janåke Larson
Katedralkören medverkar. Kollekt tas upp till Svenska kyrkans internationella arbete.