Högmässa

Präst: Lena Sjöstrand
Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Musiker: Stefan Ekblad
Koralkören
Kollekt tas upp till Svenska kyrkans internationella arbete