Högmässa

Präst: Veronica Helm Andréasson
Präst: Lena Sjöstrand
Musiker: Stefan Ekblad
Kollekt tas upp till Diakonicentralen i Lund (inriktning Barn i start, hjälp till nyanlända flyktingbarn).