Högmässa

Präst: Lena Sjöstrand
Präst: Anna Alebo
Musiker: Stefan Ekblad
Koralkören under ledning av Stefan Ekblad
Kollekt tas upp till Svenska kyrkans internationella arbete