Högmässa

Präst: Lena Sjöstrand
Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Diakon: Maria Leijman
Musiker: Tomas Willstedt
Renässansensemblen
Kollekt tas upp till Lunds pastorat Diakonicentralen
Efter gudstjänsten kyrkkaffe med avtackning av Maria Leijman