Högmässa

Präst: Kerstin Hesslefors Persson
Präst: Anna Alebo
Musiker: Stefan Ekblad
Koralkören
Kollekt tas upp till Den heliga Killans bönegemenskap