Högmässa

Präst: Jonas Persson
Präst: Lena Sjöstrand
Musiker: Janåke Larson
Svanholm Singers under ledning av Johannes Hansen
Kollekt tas upp till Svenska kyrkans unga i Lunds stift