Högmässa

Präst: Anna Alebo
Präst: Veronica Helm Andréasson
Musiker: Stefan Ekblad
Koralkören
Kollekt tas upp till Lunds pastorat Diakonicentralen