Högmässa

Präst: Lena Sjöstrand
Präst: Jonas Persson
Musiker: Stefan Ekblad
Sångensemble.
Kollekt tas upp till Syföreningarna i Lunds stift/Kvinnor i Svenskakyrkan i Lunds stift, 50%
Svenska kyrkans lekmannaförbund i Lunds stift, 50%