Högmässa

Präst: Johan Svanbom
Präst: Veronica Helm Andréasson
Musiker: Stefan Ekblad
Korallerna under ledning av Linda Alexandersson
Kollekt tas upp till Sveriges kyrkosångsförbund, 50%, Svenska kyrkans unga, 50%