Högmässa

Präst: Veronica Helm Andréasson
Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Musiker: Janåke Larson
Korinterna under ledning av Kerstin Larsson
Kollekt tas upp till Svenska kyrkans internationella arbete