Högmässa

Präst: Kerstin Hesslefors Persson
Präst: Veronica Helm Andréasson
Musiker: Stefan Ekblad
Kollekt tas upp till Svenska kyrkans internationella arbete
Korallerna under ledning av Linda Alexandersson