Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Präst: Veronica Helm Andréasson
Musiker: Janåke Larson
Kollekt tas upp till Lunds pastorat, Diakonicentralen