Högmässa

Präst: Kerstin Hesslefors Persson
Präst: Jan Kjellström
Musiker: Stefan Ekblad
Ostrochorus under ledning av Linda Alexandersson
Kollekt tas upp till Sveriges kristna råd