Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Johan Svanbom
Präst: Lena Sjöstrand
Musiker: Janåke Larson
Kollekt tas upp till Förbundet kristen humanism