Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Mats Ahlberg
Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Musiker: Stefan Ekblad
Predikan Mats Ahlberg