Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Lena Sjöstrand
Predikant Håkan E Wilhelmsson