Högmässa

Präst: Veronica Helm Andréasson
Präst: Jonas Persson
Musiker: Stefan Ekblad
Koralkören under ledning av Stefan Ekblad
Kollekt tas upp till S:t Lukasföreningarna i Lunds stift, 50%, Hela människan i Malmö, 50%