Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Lena Sjöstrand
Kollekt tas upp till Svenska kyrkans internationella arbete
Katedralkören medverkar