Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Lena Sjöstrand
Präst: Veronica Helm Andréasson
Diakon: Carin Hompe Svedberg
Musiker: Stefan Ekblad
Kollekt tas upp till Lunds stifts vänstift Lui Diocese i Sydsudan
Korallerna medverkar