Högmässa

Präst: Lena Sjöstrand
Präst: Veronica Helm Andréasson
Musiker: Stefan Ekblad
Kollekt tas upp till Svenska kyrkans internationella arbete, Fred och förståelse för unga kristna