Högmässa

Präst: Jan Kjellström
Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Musiker: Robert Bennesh
Kollekt tas upp till Svenska kyrkans internationella arbete