Högmässa

Präst: Jan Kjellström
Präst: Veronica Helm Andréasson
Musiker: Janåke Larson
Renässansensemblen medverkar
Kollekt tas upp till Salt, barn och unga i EFS, 50%, Svenska kyrkans unga, 50%