Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Veronica Helm Andréasson
Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Musiker: Stefan Ekblad
Kollekt tas upp till Förbundet kyrkomusik i Lunds stift
Domkyrkans sångensemble