Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Anna Alebo
Präst: Mats Ahlberg
Musiker: Robert Bennesh
Kollekt tas upp till Diakonicentralen
Ostrochorus