Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Präst: Veronica Helm Andréasson
Musiker: Robert Bennesh
Kollekt tas upp till Svenska kyrkans internationella arbete, Stöd till romer i Rumänen
Lunds kammarkör
Brödförsäljning efter högmässan