Högmässa med katekumenatsändning

Präst: Biskop Johan Tyrberg
Musiker: Janåke Larson
Schola Lundensis
Kollekt tas upp till Svenska bibelsällskapet