Högmässa med konfirmation

Präst: Fredrik Beverhjelm
Musiker: Tomas Willstedt
Kollekt tas upp till Salt – Barn och unga i EFS, 50% och Credo, 50%.