Högmässa med prästvigning

Präst: Biskop Johan Tyrberg
Musiker: Tomas Willstedt
Renässansensemblen
Kollekt tas upp till Svenska bibelsällskapet