Högmässa vid Rikspilgrimsmötet

Präst: Anna Alebo
Präst: Biskop Johan Tyrberg
Musiker: Tomas Willstedt
Kollekt tas upp till Svenska kyrkans insamling till stöd för flyktingar i Europa