Högmässa

Präst: Veronica Helm Andréasson
Präst: Lena Sjöstrand
Musiker: Stefan Ekblad
Mikaelskören
Kollekt tas upp till Svenska Jerusalemsföreningen