Holy Communion Service

Plats: Domkyrkan, dopkapellet
Präst: Lena Sjöstrand
Musiker: Stefan Ekblad
Teol stud Kristofer Gerle predikar.