Holy Communion Service

Plats: Domkyrkan, dopkapellet
Präst: Jan Kjellström
Musiker: Robert Bennesh
Biskop Stephen Munga från Lunds stifts vänstift, Nordöstra stiftet i Tanzania predikar.