Holy Communion Service

Plats: Domkyrkan, dopkapellet
Präst: Jan Kjellström
Musiker: Stefan Ekblad
HCS is recorded and can be seen afterwards on our Facebook page ”Lund Cathedral – Services in English”.
Med anledning av pandemin och enligt restriktionerna – max 8 personer. Denna gudstjänst sänds digitalt.